ÖZGEÇMİŞ 


 

1 - KİŞİSEL BİLGİLER


Adı Soyadı

: Ömer Bilgehan POYRAZOĞLU

Doğum Yeri ve Tarihi

:Osmaniye 17.12.1975

Unvanı

: Asst. Prof.

E-Posta Adresi

:info@obesitybigsurgery.com

GSM Tel. No

:0535 026 4003

 

 

 

 

 

 

2 - ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 

Öğrenim Türü

Bölüm/Program

Üniversite

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Lisans/Y.Lisans

Tıp

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

1995

2003

 

 

 

3 - UNVAN BİLGİLERİ

 

Öğrenim Türü

Bölüm/Program

Kurum Adı

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Tıpta Uzmanlık

Genel Cerrahi

Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi

2007

2012

 

 

4 - İDARİ GÖREV BİLGİLERİ

Kurum, birim, unvan adı ile başlama ve bitiş tarihleri yazılmalıdır.)

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Başhekim

Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi

2012-2013

 

 

 

5 –İŞ TECRÜBESİ- STAJ BİLGİLERİ

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Devlet Hastanesi

2004-2006

Arş.Gör.Dr.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Genel Cerrahi A.B.D

2007-2012(66 ay)

Op.Dr.

Şemdinli Devlet Hastanesi

2012-2014

Op. Dr.

Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi

2014-2015

Op.Dr.

Van Özel Lokman Hekim Hastanesi

2015-2017

Op.Dr.

Kayseri Özel Magnet Hastanesi

2017-2019

Op. Dr

Kayseri Özel Melikgazi Hastanesi

2019-2020

Op. Dr.

Kayseri Özel System Hastanesi

2019-2020

Asst. Prof.

Niğde Üniversitesi Tıp Fakültesi

2020-2022

 

 

 

6 – EĞİTİM – KURS - SERTİFİKA BİLGİLERİ

 

1. Van Y.Y Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. Endoskopi Sertifikası 10.04.2014

2. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Nefroloji B.D. Hemodiyaliz Sorumlu Hekimlik Sertifikası 09.02.2007

3. Türk Obezite Cerrahisi Derneği Bahar Okulu 2016

4. Bariatrik Obezite Cerrahi Kursu 2017

5. Elazığ Fırat Üniversitesi Obezite Eğitimi

6. İstanbul Cerrahpaşa İleri Düzey Obezite Cerrahi Eğitimi

7. Fransa İleri Düzey Robotik ve Laparoskopik Obezite Cerrahi Eğitimi

8. Ankara Gazi Üniverstesi Robotik Obezite Cerrahi Eğitimi

 

7 – MESLEKİ VE BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK 

1.Türk Cerrahi Derneği, Üye, 2012

2. Türkiye Karaciğer Nakli Derneği, Üye, 2013

3. Türk Tabipler Birliği, Üye, 2015

4. IFSO ve TOSS, Üye, 2017

8 – YABANCI DİL BİLGİSİ 

  1. İngilizce 

 

9 – BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Poyrazoglu O.B MD*, Dulger  A.C MD**, Gültepe B.S M.D ***. Helicobacter Pylori İnfection İn Patients With Esophageal Squamous Cell Carcinoma. CLINICS, cilt.72, ss.150-153, 2017 DOI: 10.6061/clinics/2017(03)04

 

A2. Nevzat Gozel , Abdullah Eyvaz , Banu Demet Ozel , Yasemin Dogan , Bahadir Sarli , Agah Bahadir Ozturk , Omer Bilgehan Poyrazoglu ,Orhan Kursat Poyrazoglu: An imaging method for the evaluation of early atherosclerosis in inflammatory bowel disease: epicardial adipose tissue. Progress in Nutrition 2019; Vol.21, N. 4: 00-00 DOI: 10.23751/pn.v21i4.8013

 

A3. Poyrazoglu OB, Dulger AC. Celiac disease is increased in esophageal squamous cell Carcinoma. Pak J Med Sci. 2021;37(5):1445-1450. doi:10.12669/pjms.37.5.2757

 

A4. Arıkan T, Akcan A, Dönder Y, et al. Effects of erythropoietin on bacterial translocation in a rat model of experimental colitis. Turk J Surg. 2019;35(3):202-209. Published 2019 Sep 23. doi:10.5578/turkjsurg.4272

 

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

B1. 1 O.B Poyrazoglu, Hizir Yakup Akyildiz, Erdogan Sozuer, Orhan K. Poyrazoglu, Muhammet Akyuz, Alper Akcan. The evaluation of mononuclear cells from tumor mıcroenvironment in gastric cancer patients. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery November 22-24, 2012 Istanbul. (O.P)

B2. Ahmet Cumhur Dulger, Mesut Aydin, Omer Bilgehan Poyrazoglu, Ali Mahir Gunduz, Mahir Coskun. Hepatitis E prevalance in patients with delta hepatitis. XV. Euroasıan Congress of Gastroenterology and Surgery 27 April-01 May 2016. (P.P)

B3. Ahmet Cumhur Dulger, Omer Bilgehan Poyrazoglu, Mesut Aydin, Berrak Mermit, Abdurrahman Yildiz. H.plori infection in a conflict area (Yuksekova Prefecture) XV. Euroasıan Congress of Gastroenterology and Surgery 27 April-01 May 2016. (P.P)

 

B4. Ahmet Cumhur Dulger, Omer Bilgehan Poyrazoglu, Ali Mahir Gunduz, Mesut Aydin. Idiopathic Portal Hypertension and H.pylori infection along the Iranian border of Turkey. Poverty and Portal Hypertension in connection with H.pylori infection ) XV. Euroasıan Congress of Gastroenterology and Surgery 27 April-01 May 2016. (P.P)

 

B5.  Asst. Prof. Ö.Bilgehan Poyrazoğlu. Clavien-Dindo Classification According to the Data of Patients Who Underwent Bariatric Surgery for the First Time in 2019 Clinique de I'anjou Obesity Center, France; 8 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Presentation ID = 330  4-5 March 2022. (O.P.)

 

B6. Asst. Prof. Ö.Bilgehan Poyrazoğlu. Clavien-Dindo Classification according to the data of patients who underwent bariatric surgery for the first round versus second round or more in 2019 Clinique DeI'Anjou obesity center, France. Presentation ID = 169 18-19 March 2022. (O.P.)

 

 

 

 

 

C.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Poyrazoglu Ö.B, Dulger A.C Aydın M. Yıldız H.G Gunduz A.M. Pulmonary Tuberculosis Infection in patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma: New Messages from Last Chain of Esophageal Cancer Belt. Basılı ISSN: 1304-3870, Online ISSN: 1304-3900 TAD.  13.07.2016

C2. Muhammed Akyuz, Erdogan Sozuer, Hizir Akyildiz, Alper Akcan, Can Küçük, Bilgehan Poyrazoglu. Akut Mezenter İskemi Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. Kolon Rektum Hast Derg 2010;20:121-126 

C3. Omer Bilgehan Poyrazoglu1 , Yunus Donder2 , Ahmet Cumhur Dulger3 , Turkmen Bahadir Arikan4 Celiac disease prevalence in patients with hydatid cyst J Turgut Ozal Med Cent DOI: 10.5455/jtomc.2017.07.107 2017;24(4):462-7

 

D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

D1. Alper Akcan, Erdogan Sozuer, Hizir Akyildiz, Bilgehan Poyrazoglu, Can Küçük, Engin Ok, Tarık Artis, Yucel Aritas. Akut Komplike Olmamış Sigmoid Volvulus Olgularında Tek Aşamalı Rezeksiyon ve Primer Anastomozun Geçerliliği. P60 XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

D2. Erdogan Sozuer, Alper Akcan, Bilgehan Poyrazoglu, Hizir Akyildiz, Can Küçük, Engin Ok, Zeki Yilmaz, Yucel Aritas.Tam Kat Prolapsus Cerrahi Tedavisinde Rektopeksi ve Rektopeksi ile Birlikte Sigmoid Rezeksiyonun Karşılaştırması. P64 XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009

D3. Erdogan Sozuer, Alper Akcan, Bilgehan Poyrazoglu, Hizir Akyildiz, Can Küçük, Engin Ok, Zeki Yilmaz, Yucel Aritas. Kolorektal Kanser Olgularında Mekanik Barsak Temizliği ve Yapılan Cerrahi İşlemin Post-Operatif Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi. P79 XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009

D4. Hizir Yakup Akyildiz, Erdogan Sozuer, Alper Akcan, Can Küçük, Bilgehan Poyrazoglu. Kolorektal Anastomoz Kaçakları. P93 XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009

D5 Hizir Yakup Akyildiz, Erdogan Sozuer, Alper Akcan, Can Küçük, Bilgehan Poyrazoglu, Tarik Artis. Acil Cerrahi Uygulanan Kolorektal Kanserler. P112 XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009

D6. Bilgehan Poyrazoglu, Tarik Artis, Bülent Halaclar, Can Küçük, Alper Akcan, Murat Sungur, Erdogan Sozuer. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yoğun Bakım Üniversitesinde Son İki Yılda Yatan Hastaların Analizi. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 21-25 Ekim 2009 (Sözlü Bildiri) E.Uluslarası Kitaplarda Yayınlanan Bölümler

E1. Asst. Prof. Bilgehan POYRAZOĞLU. Notes Colesistectomi. Minimal İnvaziv Cerrahi. Akademisyen Yayın Evi 2021;(13):147-151. DOI: https://doi.org/10.37609/akya.23

 

E2.  Asst. Prof. Bilgehan POYRAZOĞLU. Oligometastatik Kolon Kanserlerinde Karaciğer
 Metastazlarına Genel Yaklaşım . Onkolojik Cerrahi. Akademisyen Yayın Evi 2021;(45):405-409. DOI:
https://doi.org/10.37609/akya.912

 

E3.  Asst. Prof. Bilgehan POYRAZOĞLU. SAFRA YOLLARI HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN YERİ . GIS Tümörler. Akademisyen Yayın Evi 2021;(20):257-264. 

Ara
Kategoriler
Son Gönderi
blog image
Obezite nedir?
Paylaş